Patricia Mitro

Prawniczka, certyfikowany coach, trener biznesu VCC. Absolwentka 3,5 letnich Seminariów Doktoranckich w Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Założycielka i wieloletnia prezeska Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon pełniąca od 2019r. funkcję Dyrektor Zarządzającej. Prawniczka specjalizująca się przede wszystkim w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego. W ramach działań na rzecz kobiet pełni funkcję Przewodniczącej Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet oraz Przewodniczącej I i II kadencji Rzeszowskiej Federacji Kobiet Aktywnych stanowiącej organ doradczy władz samorządowych. Dodatkowo od wielu lat doradca biznesowy dla nowo-powstałych firm oraz podmiotów ekonomii społecznej (doświadczenie ponad 10 000 godzin w ciągu ostatnich 10 lat). Mentorka dla nowych przedsięwzięć oraz innowacyjnych pomysłów biznesowych w tym doradca prawny i biznesowy dla start-up. Opracowuje strategie zarządzania i komunikacji dla podmiotów. Przeprowadza specjalistyczne audyty w JST wraz z szkoleniem wdrożeniowym i opracowaniem niezbędnych procedur. Motto życiowe: Sukces to kapitał osobowy bowiem jedynie dzięki współpracy osiągamy zamierzone cele. Trenerka lokalna i regionalna z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w 6 województwach na terenie Polski.

Mateusz Sojka

Psycholog, coach i trener umiejętności biznesowych. W roku 2005 ukończył studia magisterskie  z psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także Szkołę Trenerów METRUM. Od 2006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się doradztwem

i szkoleniami związanymi z psychologią biznesu i rozwojem przedsiębiorczości. Do tej pory przeprowadził ok. 2000 godzin szkoleniowych, a także 3500 godzin coachingowo – doradczych. Swoją wiedzę z zakresu zarządzania od 2013 roku pogłębia i utrwala jako menadżer w korporacjach takich jak Allianz, Orange czy Prudencial. Obecnie swoje prospołeczne pasje realizuje jako dyrektor zarządzający i menadżer w projektach PRAWNIKONU. Wspiera również działania Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet. Prywatnie, wielki miłośnik książek, natury i podróży.

Jan Burtan

Architekt krajobrazu, urbanista. W roku 2012 ukończył architekturę krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu, a w 2014 roku gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra. Od 2012 roku czynny urbanista zajmujący się planowaniem miejscowym i zagadnieniami ponadlokalnymi. Obecnie swoje prospołeczne pasje realizuje jako koordynator w projektach związanych z pomocą prawną i obywatelską oraz edukacja prawną w Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON. Wspiera również działania Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet. W życiu prywatnym, miłośnik podróży, książek i zapalony ogrodnik.